Barn- och utbildningsnämnden 2014

I budgeten efter valet 2014 fortsatte Socialdemokraterna sin tydliga linje, att prioritera barnen. Skolpengen måste höjas för att ge verksamheterna en chans att minska barngrupperna och öka personaltätheten. Likaså måste Ekerö kommun vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner sig uppskattade och har möjlighet att utvecklas och utbildas. 

Skolinspektionen

Föregående år har varit präglat av att det varit supervalår för politiken och hösten har för tjänstemännen till stor del ägnats åt skolinspektionens granskning i kommunen. Resultatet av granskningen visar att Ekerö kommun förvisso är en bra skolkommun men att det finns behov av förändringar och förbättringar. Precis som Socialdemokraterna länge har gjort ifrågasatte de bland annat, målet om att bli en av landets tio bästa skolkommuner mätt i meritvärde, avsaknaden av skolpeng fördelat efter behov, samt personaltätheten inom fritidsverksamheten. Vi ser nu med glädje att målet gällande meritvärde är borttaget för 2015.

Renovering

Renoveringen av kommunens skolor fortgår, även om det har varit förseningar ser vi nu resultat. Färentuna förskola har fått riktigt bra lokaler och skolan genomgår nu omfattande renoveringar. Delar av Närlundaskolan har rivits och ersatts av ny byggnad, även där fortskrider arbetet. Nya problem och brister uppdagas dock och det är viktigt att kommunen håller ett fortsatt högt tempo för att garantera elever och personal bästa möjliga miljö. Träkvista skola har nu efter många år och diverse kriser fungerande och fräscha lokaler.

Klöverskolan

Diskussionen och oron gällande Klöverskolan har fortsatt under året. En intern rapport har tagits fram där alternativen belyses. Här kom också skolinspektionen med svidande kritik gällande huvudmannaskap, ledning, verksamhetens innehåll och resultat. Ett större arbete för att lösa skolsituationen för dessa barn har inletts, det enda som är klart är att det måste till förändringar. Vi är nu oroliga för att beslut ska stressas fram och inte förankras i tillräcklig utsträckning hos personal och föräldrar.


Den socialdemokratiska gruppen i BUN 2014:
Hanna Svensson Ledamot, 2:e vice ordförande
Linda Spolén Ledamot
Johan Hammarström         Ersättare
Johan Sundquist/Maria Karlsson   Ersättare


Hanna Svensson, (S)-gruppledare i barn och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-29 12:54