Byggnadsnämnden

Socialdemokraternas representanter i Byggnadsnämnden under perioden 2015 - 2018

Ordinarie ledamöter

Fredrik Sirberg, gruppledare, 2:e vice ordförande
Kerstin Hägg

Ersättare
Margit Hammarström
Khalid Obaid