Tekniska nämnden

Socialdemokraternas representanter i Tekniska nämnden under perioden 2015 - 2018:

Ordinarie ledamöter

Petra Hammar, gruppledare, 2:e vice ordförande
Andreas Gustafsson


Ersättare
Lars Holmström
Gunnar Larsson