Ekerö arbetarekommuns alternativa budget för 2014


Framtiden börjar i skolan

Att satsa på unga är den bästa investering vi kan göra. Vinsten av att starka, självständiga och unga människor växer upp i Ekerö kommun är både ekonomisk och social. Socialdemokraterna föreslår därför flera resursförstärkningar som kommer barn och ungdomar i Ekerö till del.

Socialdemokraterna vill minska barngruppernas storlek eftersom vi vet att mindre klasser ger mer tid för varje barn att lära och utvecklas. Vi måste även planera för att kunna klara framtidens behov av lokaler för förskolan och skolan, lokaler som ska vara flexibla och långsiktigt hållbara och även ska kunna nyttjas av ett aktivt och levande föreningsliv i kommunen. För att kunna förverkliga detta vill Socialdemokraterna tidigarelägga redan planerat underhåll i kommunens fastigheter och lokaler.

Alla ungdomar i Ekerö kommun ska ges möjlighet att få ett sommarjobb, antingen inom kommunens verksamheter eller hos lokala företagare i Ekerö. Socialdemokraterna vill därför satsa ytterligare på att skapa arbetstillfällen för alla kommunens ungdomar.

Kulturens ö-värld ska ha en kulturskola i toppklass med ett rikt utbud av aktiviteter, med hög tillgänglighet och kvalitet. Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i kulturskolans uppskattade verksamhet. Socialdemokraterna satsar över en miljon på tre år för breddad verksamhet och sänkt taxa.

 

Attraktiv kommunal arbetsgivare

Ekerö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare i Stockholms län. Socialdemokraterna satsar på kompetensutveckling för lärare och övrig personal inom förskola och skola. Socialdemokraterna vill införa rätt till heltid för alla som är anställda i kommunens kärnverksamhet, något som kommer att skapa en bättre arbetsmiljö och effektivare arbetsorganisation, till gagn för såväl personal som skattebetalare.

 

Effektivare kommunal service åt äldre

Ansvaret för att säkerställa en god livskvalitet för äldre och personer med funktionsnedsättningar tar Socialdemokraterna på största allvar. Omsorg, trygghet och en god vård är viktiga ledord. Socialdemokraterna föreslår insatser för att förenkla äldres vardag och tar samtidigt initiativ till effektivare resursutnyttjande för att säkra framtidens behov av äldreomsorg.

 

Klicka här för att komma till budgetförslaget