Ekerö arbetarekommuns alternativa budget för 2016

Här presenteras Arbetarekomunens alternativa budget för Ekerö 2016. Klicka här för att läsa,