Valprogram 2014

Socialdemokraterna i Ekerö, Ekerö Arbetarekommun, vill att Ekerö ska vara ett samhälle som är byggt på en ekologisk grundsyn och en långsiktigt hållbar utveckling, ett samhälle med hög livskvalitet för dess innevånare.

Våra tre valprogram inför valet 2014 ger information om de åtgärder vi anser är viktigast för Ekerö kommun nu, men också i ett längre perspektiv.

De här programmen utgör inte bara vår valplattform 2014, de beskriver också vår långsiktiga politiska strävan för Ekerö kommun och dess innevånare.

För våra barn och ungdomars skull

För bostadsbyggandets skull

För miljön och trafikens skull