Den kommunala gruppens årsrapport 2014


2014 - "Supervalåret"

Inledning

2014 präglades självfallet mycket av supervalåret. Första valet skedde den 25 maj val till europaparlamentet, tätt följt att val till riksdag, landsting och kommun den 14 september. Mycket av arbetet kretsade runt dessa två val och vårt utåtriktade arbete.

Resultatet av valen var bra utifrån vårt (S) perspektiv. Vårt valresultat i kommunalvalet innebar en procentökning på nästan tre procent och ett till mandat.

Den kommunala gruppen satte direkt fart efter valet med årets budgetförslag som vi la fram och debatterade och yrkade i kommunfullmäktige.

För oss kommunalt förtroendevalda för (S) betydde det i sin tur att vi, tillsammans med alla övriga aktiva i vårt parti lokalt, även under 2014 var djupt engagerade i att ta fram konkreta initiativ och motförslag till den förda politiken. Detta arbete skedde i samarbete med våra vänner i oppositionen.


Vårt alternativa kommunala budgetförslag.

Som alltid lägger vår kommunala grupp ner stor möda och mycket arbete på att mejsla fram realistiska och seriösa motförslag till de borgerliga partiernas verksamhetsplan och budget för kommunen.

2014 tog AK-styrelsen initiativ till att anställa Elis Örjes med uppgift att ta fram Socialdemokraternas budgetförslag tillsammans med gruppledarna.

Elis gick systematiskt genom kommunens budget och förutsättningar för kommande budget år.

Med fakta på bordet togs ett välgrundat och välformulerat dokument fram tillsammans med den kommunala gruppen och Arbetarekommuns medlemmar.

Resultatet är ett starkt förslag till budget för flera år framåt för Ekerö.

Vi koncentrerade oss som tidigare år på kvalitetsfrågor inom skola och förskola såväl som på resursförstärkningar riktade mot barns och ungas skola och fritid i vår kommun samt tidigareläggning av viktiga investeringar. Vi har också budgeterat för effektivare service åt våra äldre, att kommunen blir en mera attraktiv arbetsgivare, med mera.Ekerö i mars 2015

Lars Holmström
Oppositionsråd och kommunala (s)-gruppens ledare


Innehåll i kommunala gruppens rapport 2014
       

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-29 12:55