Kommunala gruppens årsrapport 2015


2015 har varit ett år med många skiften. En ny mandatperiod har påbörjats med allt vad det innebär. Flera personer har avgått från tidigare uppdrag och andra har tillträtt. Lars Holmström avsade sig sin post som oppositionsråd och den första maj tillträdde Hanna Svensson som efterträdare. En politisk sekreterare har anställts av kommunen på halvtid för Socialdemokraterna och en heltidstjänst för Moderaterna. Även majoriteten har genomgått förändringar i samband med att Adam Reuterskiöld tog över som kommunstyrelsens ordförande.

Sammantaget har 2015 varit ett år att leva sig in i de nya rollerna och sätta riktning för framtiden. Politiken har handlat mycket om flyktingmottagande och integration, renoveringar av skolan och som alltid om trafiklösningar. Det största konfliktområdet med majoriteten är bristen på framförhållning gällande skolor.

Hanna Svensson
Oppositionsråd

För att läsa hela Kommunala gruppens årsrapport för 2015, klicka här.


Sidan uppdaterades senast: 2016-03-24 00:20