Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens socialdemokratiska ledamöter under mandatperioden 2015 - 2018 är:

Ordinarie ledamöter
Hanna Svensson, gruppledare, 2:e vice ordförande, oppositionsråd
Johan Hammarström

Ersättare
Inger Andersen
Lars Holmström