Kultur-och fritidsnämnden

Dina socialdemokratiska representanter i Kultur- och fritidsnämnden under mandatperioden 2015 - 2018 är: 

Ordinarie ledamöter
Per Sjödin, gruppledare, 2:e v.ordförande
Ingrid Leander 

Ersättare
Helena Skoglund