Kultur- och fritidsnämnden 2014


En god samtalston och ett skickligt kompromissande med majoriteten fortsätter att vara våra ledord. Det anser vi vara nödvändigt i en nämnd av detta slag då de rent ideologiska striderna är få, men när de väl kommer så behövs de bästa av förutsättningar för att få in våra ståndpunkter och prioriterade frågor i de faktiska besluten som kommer fram. Utöver 2:e vice ordförande Johan Hammarström har även Ingrid Leander och Per Sjödin representerat Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden.

För en heltäckande bild av kultur- och fritidsnämndens arbete hänvisar jag till nämndens senaste årsredovisning. Här följer ett sammandrag av särskilda frågor som vi från S-gruppen tyckt vara viktiga att följa och agera i under året i kultur- och fritidsnämnden.

Lokalbristen
Lokalbristen på Ekerö lever kvar. Bland annat råder det en stor brist på lokaler med matchmått, något som är viktigt att åtgärda då vi Socialdemokrater både vill se en bredd och spets i sport och fritidsutövandet. Bristen är så pass markant att vid vissa tider och platser så är efterfrågan fem gånger högre än utbudet.

Kulturskolpeng
Alliansens försök att införa en kulturskolpeng har fortskridit utan framgång under året. De hittar nämligen inget sätt att göra det nya systemet bättre än det nuvarande. För att tydliggöra skillnaden mellan en blå och en röd kultur så innehöll (S)-budgetförslag en satsning på kulturskolan. Sammanlagt skulle 2,7 miljoner över tre års tid gå till att bredda kulturskolans utbud utifrån vad som efterfrågas av nuvarande och kommande elever, utöka antalet platser i kulturskolan samt kraftigt reducera avgiften till kulturskolan. Detta istället för att försöka ”leka marknad” med en redan idag välfungerande och uppskattad verksamhet.

Fritidsgårdarna
Nämnden har under året permanterat det framgångsrika projektet med uppsökande och förebyggande ungdomsarbete på fritidsgårdarna. Det går ut på att fånga upp ungdomar som har hamnat på glid och erbjuda dem arbetsträning och praktik inom verksamheten. De första indikatorerna visar på att projektet är framgångsrikt.  Detta projekt är helt i linje med vad (S) länge kämpat för inom nämnden. Vi ser att barn och ungdomar som inte har en strukturerad och aktiv fritid riskerar att hamna snett i livet. Därför satsade vi även på fritidsgårdarna i (S)-budgetalternativ, 1,2 miljoner fördelat över tre år skulle gå till att bredda fritidsgårdarnas uppsökande och förebyggande ungdomsarbete. Detta genom ett öppethållande av verksamheten under lov och storhelger, samt att fritidsgårdarnas personal ska vara ute och röra sig i kommunen, främst kvällar och helger. Fritidsgården ska finnas där ungdomarna är. Syftet ska vara att tidigt skapa möjligheter och kontakt med ungdomar och fritidsverksamheten i Ekerö kommun.

Fabriken
Fabrikens verksamhet i regi av Studiefrämjandet har visat sig vara enormt uppskattad av Ekerös ungdomar, något som vi inom (S) vill värna om. De har under året lyckats utveckla sin verksamhet och erbjuder nu egna aktiviteter utöver de som ungdomarna själva anordnar. Vad som fortfarande behöver lösas är Fabrikens lokalsituation eftersom de för närvarande huserar i gamla IT-ladans lokaler som skall rivas. Det är dock inte klart när huset skall rivas, men det gör det än mer angeläget att hitta en bra lokallösning i tid innan det blir kris och svårt att hitta en bra lösning.

Cornelistorpet
Torpet på Ekerö-Nibbla 1:1 (Nibbla backe) står fortfarande kvar. Stockholms stad har fortfarande inte sålt tomten till någon privat köpare, så ännu vilar Cornelistorpet på osäker grund.


Den socialdemokratiska gruppen i KFN 2014:
Johan Hammarström gruppledare
Ingrid Leander
Per Sjödin

Johan Hammarström, (S)-gruppledare Kultur- och Fritidsnämnden 


 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-29 13:22