Valnämnden

Socialdemokraternas representanter i Valnämnden under perioden 2015 - 2018

Ordinarie ledamot
Madeleine Mjöberg, 2:e vice ordförande

Ersättare
P A Hammarström