Revisorer för kommunen

Socialdemokraternas representant i Revisorer för kommunen under perioden 2015 - 2018

Roger Axelsson, ordförande