Socialnämnden

Dina socialdemokratiska representanter i Socialnämnden under mandatperioden 2015 - 2018 är:

Ordinarie ledamöter
Inger Andersen, gruppledare, 2:e vice ordförande
P A Hammarström

Ersättare
Ulrika Holmström