Vårt parti

Socialdemokraterna i Ekerö - Ekerö Arbetarekommun - är en liten, men aktiv del av partiets organisation strax utanför, men också delvis innesluten i, Stockholm. Vår hemvist är de vackra Mälaröarna i  den sydöstra delen av Stockholms läns partidistrikt.

I kommunalvalet 2014 röstade drygt 15 proent av medborgarna på vårt parti. Som ledande oppositionsparti i kommunen ägnar vi oss, genom kraftfull opinionsbildning och en ständig dialog med våra kommuninvånare, i huvudsak åt att föra fram vårt alternativ till den av högeralliansen förda politiken.

Tillsammans är vi - partiets alla medlemmar, de lokala socialdemokratiska föreningarna, de fackliga socialdemokratiska föreningarna, alla arbetarekommuner, partidistrikten och partiledningen - det Socialdemokratiska Arbetarepartiet i Sverige. Det är vi som är arbetarepartiet, oavsett vad våra motståndare försöker inbilla allmänheten!

Ekerö Arbetarekommuns fem socialdemokratiska föreningar - Ekerö, Färingsö, Lovö, Munsö och Adelsö - har beslutat att verksamheten numera sker gemensamt inom ramen för Ekerö Arbetarekommun och dess arbetsgrupper.