Styrelsen

Styrelsen för Socialdemokraterna i Ekerö - Ekerö Arbetarekommun har till uppgift att inom ramen för partiets stadgar svara för den dagliga verksamheten i partiet i Ekerö kommun.

Styrelsen samordnar och  leder partiets aktiviteter både inom och utanför kommunalpolitiken utifrån Medlemsårsmötets och övriga medlemsmötens beslut och riktlinjer.

Styrelsen för Ekerö Arbetarekommun har följande sammansättning:  


Ordinarie ledamöter

Ordförande
Johan Hammarström
johan.p.hammarstrom@gmail.com

Vice ordförande
Per Sjödin
per.sjdn@gmail.com


Sekreterare
Leif Johansson
leif.johansson@politik.ekero.se

Kassör
Kerstin Hägg
kerstin.hagg@telia.com

Elisabeth Palm
elisabethpalm@telia.com

Christina Almlöv
kickalm_63@hotmail.com

Andreas Gustafsson
andreas.gustafsson@ni.se


Ersättare

Facklig/politisk samverkan
Margit Hammarström

margit.hammarstrom@ekero.se

Jennie Forsberg
jennie.forsberg@politik.ekero.se