Uttalande med anledning av den internationella flyktingkrisen

Miljoner människor är på flykt från krig och terror. Så har det varit länge, men bilderna av treårige Alan Kurdis livlösa kropp som spolats i land förra veckan blev en plågsam påminnelse om det fruktansvärda som så många människor går igenom just nu. 

En väldigt liten del av världens flyktingar tar sig till Europa, men relativt många av dem söker sig till Sverige och får skydd här. Och Eskilstuna är en kommun med många invånare som kommit just som flyktingar eller anhöriga till flyktingar. Sverige ska fortsätta vara ett solidariskt land, en fristad för människor på flykt. Och Eskilstuna ska fortsätta vara en sån kommun, en stolt fristad. 

Men det räcker inte. Alla Sveriges kommuner måste bära ansvaret för mottagandet. Liksom hela EU måste göra detsamma. Och vi måste göra mer. Bristen på lagliga vägar att söka asyl tvingar människor till de livsfarliga resor som tog Alan Kurdis, och många andras, liv. EU måste lägga upp förslagen på bordet. Det handlar om ökade kvoter, om humanitära visum och om transportörsansvaret. Och i det arbetet är och ska Sverige vara drivande. 

Vi vill samtidigt rikta ett stort tack till alla medmänniskor som nu öppnar famnen och säger Välkommen. Tack! Och vi vill passa på att uppmana alla Eskilstunabor att göra en insats. Anmäl er som språkvän/flyktingguide, som frivillig att besöka de asylboenden vi har i kommunen eller att bli god man åt ensamkommande barn. Eller skänk om ni har möjlighet kläder eller pengar åt en organisation ni litar på. Det finns mycket att göra, men vi tror på solidariteten och medmänskligheten. Vi fortsätter jobba politiskt på alla nivåer, och vi hoppas att så många som möjligt av er också gör den insats ni kan göra. För det är tillsammans som vi tar ansvar och gör världen bättre.

Uttalandet togs den 7 september av Socialdemokraterna i Eskilstunas styrelse.

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-08 13:46