Vårt parti
Eskilstuna arbetarekommun bildades 1893
Under de två första åren var det Alfons Holm
som var ordförande i arbetarekommunen.

Första demonstrationen ägde rum i Eskilstuna redan
den 3 maj 1891. Demonstrationerna har mestadels
haft stor uppslutning. Särskilt minnesvärda är åren
1917, då 8 000 demonstrerade och 12 000 lyssnade
i Folkets park till Emil Olovsson och demonstrationen
i Full snöyra år 1981, då Olof Palme lockade 14 000
till Parken Zoo.