Förtroendevalda

Socialdemokraterna har många människor som är aktiva som förtroendevalda. Det betyder att de arbetar med att förverkliga våra idéer. På denna sida kan du se vem som företräder Socialdemokraterna i Eslöv i olika nämnder och styrelser. Vill du söka kontaktuppgifter på dina förtroendevalda sök i Eslövs kommuns förtroendemanna register. Klicka här>