Socialdemokraterna Eslöv

Socialdemokraterna är uppbyggd i fyra nivåer; S-föreningar, arbetarekommuner, partidistrikt och partistyrelse. Högst beslutande organ är partikongressen. Ombuden till kongressen väljs bland medlemarna. Socialdemokraterna har också flera sidoorganisationer som S-kvinnor, studentförbundet, SSU, broderskap etc.

Ovan kan du logga in och se vem som är aktiva lokalt i Eslöv.