Finspång - en kommun där människor mår bra och trivs

Valmanifest 2015-2018

Vi socialdemokrater vill bygga ett Finspång där alla behövs och blir sedda, där alla kan utvecklas och genom sitt engagemang och tillsammans göra en bra kommun bättre. Vi vill att Finspång bli en ännu bättre kommun att bo och leva i. Fler invånare och besökare gör Finspång till ett bättre samhälle att leva i. Ett växande samhälle behöver livskraftiga företag och ett varierat näringsliv. Vi behöver ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vi behöver bra omsorg för såväl barn som äldre och en skola med hög kvalité som drivs fram av höga förväntningar.

I längden är alla förlorare i ett samhälle där solidariteten försvagas och de ekonomiska och sociala klyftorna växer. Vi vill inte att det ska fortsätta var så i Sverige.

Under de närmaste fyra åren tänker vi socialdemokrater fortsätta att verka för att det skapas nya jobb i Finspång. För oss är inte jobb och utveckling begränsat till särskilda jobbskapande insatser. För oss hänger jobben samman med den politik vi vill bedriva på andra områden. Det gäller byggande och bostadspolitik, omställning till förnyelsebar energi och inte minst är satsningen på utbildning en satsning på jobben. Kunskap är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling.

Det är när hela samhället samverkar, när medborgarna, näringslivet, landstinget, kommunen och föreningslivet drar åt samma håll, som denna positiva utveckling med fler jobb blir till. Vi vet att det är människors initiativ som skapar förutsättningarna för företagande och för gemensamma satsningar. Därför vill vi investera i Finspångs utveckling tillsammans med näringslivet och föreningslivet. Finspång behöver fler goda idéer, fler initiativ och satsningar – inte färre.

Vi socialdemokrater vet att samhället blir bättre om vi håller ihop, om vi nyttogör varandras olikheter och tar tillvara på varandras möjligheter. Man ska med stolthet berätta att man bor i Finspång.

 

Här kan du läsa vårt valmanifest

Jobb och utveckling

Välfärd och trygghet

Livskvalitet

Kommunen som arbetsgivare

Finspångs miljö - vårt trumfkort

Ett bättre Finspång är möjligt