Finspångs miljö - vårt trumfkort

Naturen och miljön i Finspångs kommun är något vi skall glädja oss åt. Vår gröna landsbygd och dess industrihistoria ska hållas levande. Skogarna och det stora antalet sjöar ger oss möjlighet till ett rikt friluftsliv. Vi ska även medverka till boende med sjönära tomter.

En natur i balans är en viktig del av livskvaliteten. Vi socialdemokrater har höga ambitioner kring miljön. Att stärka miljökraven vid upphandling och styra inköp mot närområdet och rättvisemärkt är några av de frågor som behöver arbetas mer med. Ett samarbete med näringslivet i Finspång kring energi och miljöteknik har också möjlighet att ge spännande förbättringar. En utökad besöksnäring med naturen som grund kan skapa nya arbetstillfällen samtidigt som det ökar attraktionskraften för vår kommun.

Vi socialdemokrater vill göra investeringar i ett grönare och miljövänligare Finspång. Fortsatt satsning på att det inom kommunen ska erbjudas fossilfria drivmedel och laddningsstolpar till el-fordon. Det handlar om en utbyggnad av förnyelsebara energikällor, satsningar på bättre kollektivtrafik och underhåll av friluftsområden och kommunens fina parker.

I kommunen finns, exempelvis genom fjärrvärmesatsningen, goda förutsättningar för att skapa förnybar energi – det vill vi socialdemokrater ta tillvara. Vi vill också satsa på och se över möjligheten att investera i solenergi och andra energikällor som är mindre ansträngande för klimat och miljö.  Vi vill också uppmuntra medborgare i Finspång att ta vara på den nya tekniken för att göra egen el hemma i lägenheten eller i villan för att lättare kunna ställa om till hållbar lågenergi- och ekologisk konsumtion.

Vi socialdemokrater vill värna och utveckla kommunens gröna områden.

Hela Finspångs kommun ska vara trygg, vacker och välskött. Att investera i lek- och rörelsemiljöer för barn är inte bara bra för barnen, det bidrar också till en grönare plats med mer träd och fler platser att andas och koppla av i. Fler barnvänliga miljöer skapar en hållbar utveckling!

  • Fortsätta att erbjuda alla finspångare individuell energirådgivning
  • Parker, grönområden och badplatser ska lyftas upp
Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 14:03