Kommunen som arbetsgivare

Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare och kommunen ska vara en mönsterarbetsplats. Kommunens arbetsplatser ska vila på gemensamma värderingar om kvalitet, inflytande och ansvar. Dessa värderingar ska delas av politiker, ledare, chefer och anställda. Kommunens ska kännetecknas av öppenhet och demokrati. Alternativa driftsformer får inte inskränka på de anställdas rättigheter. Vi socialdemokrater kommer att arbeta för att antalet kvinnor i ledande positioner ska öka i politiken och bland kommunens chefer och att fler män arbetar inom omsorgen, självklart med rätt till kollektivavtal och målet att heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 14:03