Interpellation – om försörjningsstödet och dess framtid

Till Inge Jakobsson (M)

År 2009 har summerats, och vi ser att försörjningsstödets siffror är oerhört höga. Aldrig för har så många hushåll fått försörjningsstöd. Under 2009 har majoriteten hela tiden sagt att de lägger kraft på att få ordning på ekonomin, för att redovisa siffror i balans.

Slutsumman för årets försörjningsstöd blev mer än tre miljoner högre jämfört med 2008, jämför man med 2007 är siffran ännu en miljon högre. Siffran i sig är kanske inte så underlig, och kan säkert av många förklaras med världsläget och kommer i majoritetens budget att uppvägas av skattehöjning på 40 öre. Men det som oroar mig är alla människor som finns bakom dessa siffror. Bakom alla dystra siffror finns människor och deras vardag. I december fick 451 personer försörjningsstöd, det utgör ungefär 2.5 % av Finspångs befolkning. Om man tittar vidare på siffrorna kan man se att det är 154 ensamhushåll som får försörjningsstöd (101 av dessa är män). Det är också 108 ungdomar i gruppen 19-25 år.

För att vara ”den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande” så krävs verksamhet och aktivitet;

Därför vill jag nu ställa följande frågor till Inge Jacobsson

  • Vad kommer att göras för att sänka antalet människor som är beroende av försörjningsstöd, vilka konkreta åtgärder är vidtagna och vilka åtgärder planeras för framtiden?
  • Hur kommer ni arbeta för att ge dessa människor en meningsfull aktivitet under tiden de är beroende av ekonomiskt bistånd?
  • Har vi i dagsläget tillräckligt med personal och kompetens inom kommunen att hantera den ökande gruppen av försörjningsstödstagare?
  • Är det rimligt att ha den handläggningstid som man i dagsläget har på försörjningsstödsutbetalningar?

 

Finspång 18 januari 2010


Margareta Johansson (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-01 16:30