S-förslag angående skolutredningen


Vid sammanträde idag, den 15 februari, tog Kommunstyrelsen ställning till den skolutredning som genomförts i Finspång kommun.

Socialdemokraternas förslag till beslut vid Kommunstyrelsemötet var

 

-Att avslå de tre inledande att-satserna i förvaltningens förslag.

-Att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med föreslagna utvecklingsområden:
• Översyn av upptagningsområden inom tätort för att justera elevflöden
• Översyn för att justera lärartäthet mellan Finspångs samtliga skolor.
• Framtagande av framgångsfaktorer för att ge ökad måluppfyllelse för Finspångs elever.
• Språkundervisning från skolår 6
• Skapa bättre möjligheter att få en samlad bild över kostnader för grundskola  & förskola
• Utveckla dokumentation av resultat och måluppfyllelse
• Utvärdering & eventuell översyn av förskolan fördelningsmodell.
• Möjlighet till flexiblare öppettider inom förskolan

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-15 16:02