Motion om att utöka antalet kommunala feriejobb för Finspångsungdomar

Arbetsmarknaden är mycket tuff, och extra tufft är det för många yngre människor. Konkurrensen om sommarjobben har hårdnat, i och med den växande arbetslösheten. De ungdomar som går på gymnasiet konkurrerar nu med många fler om sommarjobben. Erfarenheter går självklart före och som 17-18 åring har man inte så mycket arbetserfarenheter att komma med. Gymnasiestuderande har under skolåret studiebidrag, men inte under två av sommarmånaderna. Detta innebär en extra tuff tid för många familjer.
Finspångs kommun har även ungdomar som i dagsläget inte läser på gymnasieskolan, även dessa bör ges en chans att sommarjobba och få en inkomst.

2009 gavs 118 ungdomar möjlighet att feriejobba, men det var många fler som sökte.

Finspångs är en kommun som eftersträvar attraktivitet. Ett sätt att bli attraktivare skulle kunna vara att utöka antalet feriejobb för gymnasieungdomarna i Finspångs kommun. Detta skulle ge många vinster;


 Finspång blir för dessa ungdomar en mycket attraktivare plats att bo på
 kommunen som arbetsgivare får bättre status
 ungdomarna blir en erfarenhet rikare att ta med i framtida jobbsökeri
 många ges chans att prova på yrken de tidigare inte testat
 ungdomarna kan själv bidra till sin försörjning under sommarmånaderna


Eftersom dessa jobb behövs redan i år, 2010, så är förhoppningen att motionen handläggs mycket skyndsamt.

Därför föreslår vi kommunfullmäktiga besluta

 Att utöka antalet feriearbetsplatser ungdomar till 200 stycken under 2010.
 Att noga söka igenom kommunkoncernens verksamheter för att hitta många olika arbetsplatser och arbetsuppgifter
 Att ändra i bestämmelserna för feriejobb så att de gäller alla ungdomar skrivna i Finspångs kommun som är i ålder för att gå första eller andra året på gymnasiet

 

Finspång 14 januari 2010


Ulrika Jeansson (S)   Anders Härnbro (S)

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-01 16:33