Ett bättre Finspång är möjligt!

Vi socialdemokrater vill att Finspång ska bli en bättre kommun att bo, leva och verka i för alla. Varje förslag vi har med i vårt program syftar till det. Vi tror att ett bättre Finspång kräver ett starkare näringsliv, fler mötesplatser, tydligare kvalitetsmål i barn- och äldreomsorg och i skolan och investeringar i miljövänliga lösningar.

Välfärd och trygghet är prioriterat. För oss socialdemokrater är allas rätt till välfärd hjärtat i vår politik. Vi anser att en gemensamt finansierad välfärdspolitik ger bäst förutsättningar för människors frihet och möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar.

Vi tror inte att politiken för ett bättre Finspång bara kan bedrivas i slutna rum och i förhandlingar mellan partier. För oss socialdemokrater är det viktigt att samverka med enskilda finspångare, med kommunens anställda, med den ideella sektorn, med lokala styrelser och byalag, med näringslivet, med landstinget, med universitetet och med andra statliga myndigheter. Vi vill lyssna till, samtala med och också samverka med dem som har egna idéer om hur Finspång kan bli bättre.

Avsnitten nedan utgör riktlinjerna för oss socialdemokrater i Finspång under åren 2011-2014. Du som har läst är viktig i vårt arbete för att omvandla de här idéerna till verklighet!

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 13:58