Finspång – en kommun där människor mår bra och trivs

Vi socialdemokrater vill bygga ett Finspång där alla behövs och blir sedda, där all kan utvecklas och genom sitt arbete och engagemang göra en bra kommun bättre. Vi vill att Finspång ska växa. Fler invånare och besökare gör Finspång till ett bättre samhälle att leva i. Ett växande samhälle behöver livskraftiga företag och ett varierat näringsliv. Vi behöver såväl bostäder för äldre som sjönära tomter. Vi behöver ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Vi behöver bra omsorg för såväl barn som äldre och en skola med hög kvalité som drivs fram av höga förväntningar.

Därför är vi socialdemokrater oroliga över det som har hänt i Finspång i krisens spår, det som förändrat kommunen och vardagen för oss som bor här. Klyftorna mellan människor har blivit djupare. I längden är alla förlorare i ett samhälle där solidariteten försvagas och de ekonomiska och sociala klyftorna växer. Vi vill inte att det ska fortsätta i Finspång. Vi vill inte se på när orättvisorna ökar och jobben försvinner.

Under de närmaste fyra åren tänker vi socialdemokrater se till att det skapas nya jobb i Finspång. För oss är inte jobb och utveckling begränsat till särskilda jobbskapande insatser. För oss hänger jobben samman med den politik vi vill bedriva på andra områden. Det gäller byggande och bostadspolitik, omställning till förnyelsebar energi och inte minst är satsningen på utbildning en satsning på jobben.

Det är när hela samhället samverkar, när medborgarna, näringslivet, landstinget, kommunen och föreningslivet drar åt samma håll som det kan bli en positiv utveckling och fler jobb. Vi vet att det är människors initiativ som skapar förutsättningarna för företagande och för gemensamma satsningar. Därför vill vi investera i Finspångs utveckling tillsammans med näringslivet och föreningslivet. Finspång behöver fler goda idéer, fler initiativ och satsningar – inte färre.

Vi socialdemokrater vet att samhället blir bättre om vi håller ihop, om vi utnyttjar varandras olikheter och tar tillvara på våra möjligheter. Man ska med stolthet berätta att man bor i Finspång.

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 16:33