Gratis tjänster i ishallen

Gnesta kommun har sålt ishallen till ett privat företag. Av denne hyr sedan kommunen istid för skolornas och allmänhetens åkning. Men därutöver ställer kommunen gratis vaktmästartjänster till den ny ägarens förfogande. Detta framgår varken av försäljningsavtal eller hyresavtal. Det är alltså ”svart”. Hur kan detta komma sig är frågan till den moderatledda borgerliga ledningen av kommunen?

En annan verklighet inom Gnesta kommun är att personalresurserna dras ner inom de särskilda boendena för äldre. Det har lett till försämring av vård och omsorg av våra äldre samt en försämrad arbetsmiljö för de anställda.

Om det är så att det finns överskott av personalresurser inom kultur- och teknikförvaltningen så att gratis arbetskraft kan erbjudas privata företag, varför kan då inte dessa resurser överföras till socialförvaltningen för att användas inom vård och omsorg?

Börje Johansson

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-16 10:53