Reservation BoU augusti 2009

Socialdemokraterna reserverar sig och yrkar avslag på borgliga alliansens förslag angående omorganisation för grundskoleelever i Gnesta Kommun. Elever i årskurs 5-6 från ytterskolorna skall bussas in till Gnesta tätorts skolor som också till följd av detta måste omorganiseras samt får utökade antal barn i klasserna.

Vi socialdemokrater vet också att tiderna har blivit sämre, men besparingar/prioriteringar i kommunen kan också göras så att inte alla våra barn och våra yttersamhällen blir så hårt drabbade.

Dessutom är senaste skatteprognosen från SKL bättre än man tidigare befarat för Gnesta kommun vilket gör att vi får + 2.1 mkr 2009, +3.1 2010 och +1,9 2011.
Vårdnadsbidraget ca 1mkr per år denna reform är det ytterst få föräldrar/barn som kan nyttja och kan inte kallas valfrihet för alla. Skolbarnen i ytterområdena kan på grund av detta beslut inte heller välja att gå kvar i sin skola, valfrihet? 

Politiker kan naturligtvis också prioritera alla våra barns framtid och därmed vuxnas. 

Så detta snabbt genomdrivna förslaget, med tunt ekonomiskt underlag, om att barnen skall ”bussas” medför större klasser vilket ger otrygghet för barn och föräldrar det kan vi socialdemokrater inte gå med på.

En snabb omorganisation gör inte att saker och ting blir bättre eller biligare inte, heller kan bättre kvalité garanteras.

Vad får detta beslut för negativa följder för barnens bästa?

Det står att läsa i barnkonventionen som Sverige och därmed också Gnesta Kommun har skrev under för ca 20 år sedan ”att före alla beslut i kommunen som rör barn skall man se till alla barns bästa”.


Vi socialdemokrater i Barn o utbildningsnämnden reserverar oss mot beslutet
omorganisation för grundskolan I Gnesta Kommun.

 

Ann-Christin Alderbrant
Vice ordf.


Birgitta Nilsson  Birgitta Brus  Kjell Bernhardsson  Johan Rocklind

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-27 14:25