Bussningen av barn

Vid Barn och utbildningsnämndens möte den 24 augusti 2009 yrkade Socialdemokraterna avslag på förslaget till omorganisation av ytterområdenas skolor, d v s ”bussning” av eleverna i åk 5-6 till skolorna i Gnesta tätort.   

Vi socialdemokrater är fullt medvetna om att tiderna har blivit sämre, men besparingar/prioriteringar i kommunen kan också göras så att inte alla våra barn och våra yttersamhällen blir så hårt drabbade. Dessutom är senaste skatteprognosen från SKL bättre än man tidigare befarat för Gnesta kommun som vi socialdemokrater var tvungna att upplysa nämnd och åhörare om.

Vårdnadsbidraget på ca 1 Mkr kr per år är det ytterst få föräldrar/barn som kan nyttja och detta kan då inte kallas valfrihet för alla.
Alliansen säger att valfrihet är att kunna välja skola för barnen och det vill de värna om.
Men hur går detta ihop med beslutet om ”bussningen”?  De barnen kan inte välja att gå kvar i sin nuvarande skola. 

Detta snabbt genomdrivna förslag, med tunt ekonomiskt underlag, om att barnen skall ”bussas” medför större klasser vilket ger otrygghet för barn och föräldrar det kan vi socialdemokrater inte gå med på.

Är detta verkligen ett beslut för barnens bästa?

Det står att läsa i barnkonventionen som Sverige och därmed också Gnesta Kommun har skrev under för ca 20 år sedan ”att före alla beslut i kommunen som rör barn skall man se till alla barns bästa” och det anser vi inte att man gjort i detta ärende.

Alliansen skriver i sin insändare ( 18/8-09 SN ) att vi socialdemokrater bara är ute efter att framstå som ”the good guys” vilket säger mer om dem än om oss som politiker

Socialdemokraterna i Barn och utbildningsnämnden

Ann-Christin Alderbrant
Birgitta Nilsson
Birgitta Brus
Johan Rocklind
Kjell Bernhardsson

Sidan uppdaterades senast: 2009-08-27 14:17