Vi Socialdemokrater tror på Gnesta

Vi har stor framtidstro och vill satsa på tillväxt. Därför presenterar vi ett offensivt rambudgetförslag för perioden 2009 - 2011

Förslaget bygger på det av Gnesta Arbetarekommun godkända förslaget från 2008-02-21 med korrigeringar för ändrade skatteintäkter och överskottsmål.

Den prioriteringsordning som fastställdes har följts. Detta innebär att vi gör satsningar på äldreboenden, idrottsanläggningar, förskolor, kompetensutveckling av personal, kvalitetsökningar inom Kultur o Teknik, vuxenutbildning m.m.

I det nu aktuella TJÄNSTEMANNAFÖRSLAGET har LSS- kostnader upptagits till c:a 12 miljoner, vilket medför stora neddragningar inom de flesta nämnderna.
Som exempel på dessa kan nämnas följande:

  • Ospecifiserat sparbeting   + 3.224.000:- 
  • Ungdomsboende avvecklas 2008   + 1.168.000:-
  • Lägga 1 avdelning i malpåse på äldreboende + 1.200.200:-
  • Ta bort fria resor på SL-kort  +    400.000:-
  • Ej införa fler turer till Sparreholm  + 1.200.000:-
  • Ingen planerad verksamhetsutökning  + 1.400.000:-
    + 8.592.200:-

Vi kan inte acceptera flertalet av dessa besparingar eller avstå från våra satsningar och anser därför att de opreciserade LSS-kostnaderna bör behandlas som oförutsedda kostnader och täckas in på annat vis.

En första åtgärd borde vara att fortsätta arbetet inom LSS-Upproret och ta en diskussion med staten och SKL (Sveriges Kommuner o Landsting) om en jämnare kostnadsfördelning kommunvis av de i och för sig riktiga LSS-åtgärderna. Fungerar inte detta är vi beredda att diskutera en ev. skattehöjning, först då den antagna LSS-prognosen slår in.

Vi anser att det av tjänstemännen presenterade förslaget lägger tydlig sordin på framtids-optimismen i Gnesta kommun (se artikel i Sörmlands Nyheter 2008-03-06).

Vi vill däremot genom vårt förslag göra Gnesta till en attraktiv inflyttningskommun helt i linje med, dels vår nya vision – ”Gnesta – för dig som vill växa i stadens lugn o landets puls”, dels vår marknadsföringskampanj ”Sörmlands pärlor”


SOCIALDEMOKRATERNA


Gert Nilsson e.u.
Oppositionsråd (s) 
 
gert.nilsson@gnesta.se 
 

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-12 13:15