Kyrkopolitiskt program för Frustuna församling

Vi, socialdemokrater i Frustuna församling, vill att:

Kyrkan ska vara en öppen folkkyrka som är demokratiskt uppbyggd och är en del av samhället. Kyrkan ska aktivt samverka med andra goda krafter i samhället för allas välfärd och trygghet. Kyrkan ska tjäna som samlingspunkt för alla som söker stillhet, tröst, eftertanke, glädje och ge möjlighet till samtal. 

  • Frustuna församling ska aktivt gå ut till människorna på deras arbetsplatser
  • Diakonalt och frivilligt arbete ska utvecklas och stimuleras
  • Församlingen ska sätta barn- och ungdomsarbetet i centrum
  • Församlingen ska utveckla  en fortsatt rik kyrkomusikalisk verksamhet 
  • Ekumeniskt samarbete är en viktig del i arbetet i en öppen kyrka 
  • Personer med olika religionsbakgrund ska erbjudas möjlighet att ta del i församlingens verksamheter
  • Frustuna församling bör utveckla samarbetet med grannförsamlingarna
  • Alla som deltar i församlingens arbete ska ha rätt till kompetensutveckling, fortbildning och goda arbetsförhållanden. Församlingen ska utvecklas till en jämställd mönsterarbetsplats
  • Församlingens verksamheter ska präglas av ett konsekvent energi- och miljötänkande
  • Förvaltningen av kyrkobyggnader, kyrkogårdar och kulturlandskapet kring dessa, är en viktig del av vårt miljö- och kulturarv. De ska vårdas på ett omsorgsfullt sätt

Socialdemokraterna i Frustuna församling vill värna om DITT medlemskap i Svenska kyrkan för att ge en bra kyrklig service åt alla