Våra ordföranden

Johan Rocklind (ordförande kommunstyrelsen)

Jag har bott i Gnesta hela livet och nu bor jag i Dansutområdet med fru och två barn. Jag gillar läsning, musik, film och sport.

Jag tycker att frågor som rör barn och ungdomar är de allra viktigaste, det är de som blir de stora förlorarna i ett sönderslaget välfärdssystem. 

 Men för att lyfta fram något speciellt som jag vill vara med och påverka så är det idrotts- och kulturfrågorna. 

  

  

 

 

Linda Lundin (ordförande barn- och utbildningsnämnden)

 

  

  

 

 

Michael Gustavsson (ordförande Samhällsbyggnadsnämnden)

Jag är en helt vanlig kille med sambo å tre flickor . Jag har bott i Gnesta i sju år. Jag bor i en villa i centrala Gnesta. När vinden bjuder till så kitesurfar jag gärna. 

I rikspolitiken tycker jag att det viktigaste är att slå vakt om välfärdsfrågorna, att prata klarspråk med medborgarna om de olika alternativen.

Tyvärr lyckas borgarna att genoföra sin nedmonteringspolitik utan att gemene man riktigt förstår hur illa det är. Bara de som hamnar i skiten ordentligt blir varse om försämringarna. Vi måste alltid sträva efter att göra samhället bättre för alla oss som är en del av det. 

I Gnesta tycker jag att det viktigaste är att barnen får en bra start och en trygg resa genom livet - en välfärd. 

Jag tycker även att det är jätteintressant med planeringen av hur Gnesta skall växa framöver. Jag ser det som en stor utmaning att i kommunfullmäktige få ta ansvar för, och att driva vår politik för ett möjligheternas Gnesta. 

  

Annika Eriksson (Förste vice ordförande Vuxen- och omsorgsnämnden)