Vårt Parti

Vårt parti Socialdemokraterna
Vi är drygt 100 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna. I s-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga s-föreningar och i internationella projekt med våra systerpartier i andra länder. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad. 
 

Kommunal nivå
På kommunal nivå är vi organiserade i socialdemokratiska arbetarekommuner. Haninge Arbetarekommun är namnet för socialdemokraterna i Haninge. 

 

Använd ditt medlemskap
Som medlem har du stora möjligheter att förändra och påverka. Du kan skriva motioner om du har förslag till förändringar i samhället. Motioner kan också handla om utveckling av partiets organisation. Som medlem har du också yttranderätt och förslagsrätt i arbetarekommunens högsta beslutande organ, medlemsmötet. Det är också där motionerna behandlas.  3


Föreningar
Vi har en mängd grundorganisationer som är fördelade på olika geografiska föreningar, föreningar på arbetsplatser, kristna socialdemokrater, kvinnoklubbar, invandrarföreningar med flera.


Arbetarekommunens medlemsmöten
Du kan välja att vara direktansluten till arbetarekommunen där högsta beslutande organet är medlemsmötet, där alla medlemmar har en röst. Mellan mötena är det Arbetarekommunens styrelse som har beslutanderätt.