Rådslag

För att utveckla den lokala politiken genomför socialdemokraterna i Haninge ett antal rådslag.

Vi genomför under hösten 2008 och våren 2009 följande rådslag.