Inbjudan seminarium

Inbjudan till Arbetarekommunens Rådslagsseminarium om två viktiga välfärdsområden Äldreomsorg samt om viktiga frågor för dem som är ”mitt i livet”.

Seminariet är på Folkets Hus i Handen lördagen den 25 oktober kl 9.00 – 13.00 med paus för kaffe/dricka och smörgås.


Seminariet är tänkt så att vi får en inledning av representant från den centrala Rådslagsgruppen Välfärd samt en information från kommunens äldreomsorgsförvaltning om hur deras verksamhet ser ut idag. Därefter delar vi upp oss i grupper för fortsatta diskussioner.

För att kunna planera lokaler, förtäring och gruppindelning vill vi ha in din anmälan senast torsdagen den 16 oktober. Uppge också vilket Rådslagsområde du vill delta i gruppdiskussion om – Äldreomsorg eller Mitt i livet. Anmälan görs till Maria Levin med e-post, per telefon eller i formuläret längst ned. 

Vårt rådslagsområde består av två delar, dels att hitta utvecklingsvägar för den äldreomsorgspolitik som förknippas med de insatser som görs inom den kommunala äldreomsorgen och dels vill vi formulera en politik för den allt större grupp människor som faktiskt finns mitt i livet och som inte i första hand är föräldrar eller arbetstagare men inte heller känner sig varken gamla eller sjuka.

Resultatet av våra diskussioner kommer att skickas in till den centrala Rådslagsgruppen men också sammanställas och skickas ut till våra föreningar för diskussion. Syftet är att göra en rapport som kan ligga till grund för det valprogram vi ska formulera här i vår kommun.


 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-07 15:59