Äldreomsorgens underskott

Äldreomsorgsnämnden, den enda av Haninges nämnder som ytterligare ett år belastas av ett underskott från 2006. Felaktiga golvmaterial på ett boende medförde extra utgifter, som för nämnden var både oförutsedda och kostsamma.

Den borgerliga majoriteten i kommunen vill, trots kommunens sammantagna stora överskott, att Äldreomsorgen även i år ska tvingas spara för att täcka sitt gamla underskott om 700 000 kronor. Under 2007 vidtogs flera åtgärder och underskottet krympte med drygt 2 miljoner kronor.

- Ska äldreomsorgen kunna garantera alla äldre med behov av insatser den hjälp de behöver och har rätt till så är det viktigt att vi får behålla de pengar vi får i årets budget utan att belastas av de gamla problemen, säger Kerstin Hedin Lindholm (s), 2:e vice ordförande i äldreomsorgsnämnden

Socialdemokraterna har, både i Äldreomsorgsnämnden och i Kommunstyrelsen fört fram oro över att en nämnd med så stora åtaganden och redan nu ansträngd budget ska behöva göra ytterligare neddragningar. Neddragningar som kommer att drabba bland annat den nya organisation som just nu genomförs inom särskilt boende.

2008-05-07 18:19