Policy i Haninge följs inte – Avknoppningar sker hur som helst

Annette, Robert, Per och Anki i samtalI det första fallet med förskolan Skrindan så flyttade den moderatstyrda majoriteten alla barn för att inte behöva använda den policy som fastställts för konkurrensutsättning och avknoppning. Nu har turen kommit till Handikappomsorgen där verksamheterna ska konkurrensutsättas utan några undersökningar om vad personal och brukare vill

 - Det som händer nu visar att fallet med Skrindan bara var det första säger oppositionsrådet Robert Noord (s). Det är allvarligt att nämnderna inte följer den policy som har beslutats av kommunfullmäktige. Vi ska vara rädda om den verksamhet och den personal vi har, vi vänder oss starkt emot den typen av lekstuga som den moderatstyrda majoriteten ägnar sig åt fortsätter Noord. 

Haninge kommunfullmäktige har fastställt en policy som reglerar att när verksamhet konkurrensutsätts så ska en majoritet av brukarna och en tydlig majoritet av personalen vara för den planerade verksamhetsövergången. Dessutom ska nödvändigt förankringsarbete göras av den som planerar att ta över verksamheten.

Nu planeras fem enheter inom handikappomsorgen att konkurrensutsättas. Dessa fem enheter är särskilda boenden och de utgör cirka en femtedel av det totala beståndet av särskilda boenden. Tidsplanen för detta är att driften ska tas över av en tilltänkt utförare redan till november.  

 - När den moderatstyrda majoriteten beslutar att deras experimentverkstad ska gå ut över dem som bor på särskilda boenden och inte kan göra sin röst hörd så tycker jag det är ohederligt säger andre vice ordförande i socialnämnden Per Ryhd. De som bor på boendena är i stort behov av vård, omsorg och stabilitet. De kommer att hamna i kläm när sådana här genomgripande förändringar genomförs avslutar Ryhd.  

 - Det som händer inom handikappomsorgen går helt emot vad policyn säger. Inget förankringsarbete har gjorts och den moderatstyrda majoriteten verkar ha väldigt bråttom med att knoppa av verksamheter säger Noord. Det blir allt tydligare att den moderatstyrda majoriteten inte bryr sig om kvaliteten i verksamheten. I sin iver att privatisera så struntar de till och med i de regler som de själva har fastställt. Den här lekstugan med skattebetalarnas pengar måste sluta avslutar Noord. 


   

  

 

2008-04-25 09:27