I Kommunen

 

Haninge är en fantastisk kommun med en rik historia och stor potential för framtiden. Men trots goda utsikter finns mycket att göra politiskt för att Haninges utveckling ska bli som bra som den bara kan bli.    

Socialdemokrater i Haninge har kommuninnevånarnas, och framför allt barnens, bästa för våra ögon. Vi är ett parti som lyssnar till Haningeborna och som söker bredast möjliga stöd för en politik som ger Haninge en bra grund för att utvecklas och växa. 

Vi är en samhällskritisk rörelse i stark tro på förändringen och på möjligheterna att förbättra. Vi är i ständig opposition mot orättvisor. Därför att dessa begränsar människors drömmar och ambitioner. Orättvisor är inte förenliga med vår grundsyn. Alla människor är lika mycket värda. Vi lever här med samma rätt. Och då ska vi också göra det på lika villkor och med samma möjligheter att utvecklas och växa. 

Socialdemokraterna ser många problem och brister i Haninge idag. Men vi ser också en stor potential i Haninge. Vi tror att Haninge kan mer och bättre än vad som sker idag. Vi vill bland annat 

·        Bygga 50 fler hyresrätter per år genom Haninge bostäder

·        Bygga ett äldreboende i jordbro

·        Möjliggöra för fler seniorbostäder

·        Rusta upp förskolor och skolor och även bygga nya

·        Stärka det lokala näringslivet

·        Utveckla Handen till en delregional kärna

 

Detta är som sagt bara ett axplock av vad vi vill göra. Vill du veta mer exakt om vilka investeringar vi vill göra kan du läsa vår budget. 

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-19 12:25