Kommunfullmäktige

Haninges högsta beslutande organ är Haninge Kommunfullmäktige och består av 61 ledamöter. Dessa ledamöter är valda genom allmänna val som sker vart fjärde år, senaste valet var år 2006. Fullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden i Haninge kulturhus. Sammanträdena annonseras i det lokala annonsbladet Mitt i Haninge. Sammanträdena är öppna och alla är välkomna att lyssna.


Fullmäktige tar övergripande beslut om kommunen utveckling. Vilken nivå ska den kommunala servicen ha, var ska det byggas nya bostadsområden, hur ska vi locka fler turister till Haninge, hur hög ska skatten vara, ska vi ha avgiftsfria bibliotek. Det finns väldigt många frågor som faller inom fullmäktiges arbetsområde.


I det senaste valet var det drygt 36 procent som röstade på Socialdemokraterna i Haninge. Genom detta erhöll vi 22 mandat. Besluten i fullmäktige tas med enkel majoritet, hälften måste vara för. Vilket betyder att det måste vara minst 31 ledamöter som är för ett förslag för att det ska gå igenom. 


Mandaten i fullmäktige efter 2006 års val fördelades enligt följande.

 

Parti

Antal Mandat
Socialdemokraterna 22
Vänsterpartiet 4
Moderaterna 17
Folkpartiet 6
Centern 2
Kristdemokraterna 4
Miljöpartiet 2
Sverigedemokraterna 2
Rättvisepartiet socialisterna 2

 

För att veta mer om valresultatet klicka här.

Haninge kommun styrs av de fyra borgerliga partierna (Moderaterna, Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna) och Miljöpartiet. Vilket gör att Socialdemokraterna är i opposition.

 
De möjligheter vi har att påverka är genom att lägga motioner och ställa interpellationer i fullmäktige. Motioner är förslag som vi vill att Haninge ska genomföra. Exempelvis att bygga ett Ungdomens Hus. Interpellationer är utvecklade frågor som har ställts till politiker med ansvar för visst område. Exempelvis är det många Haningebor som är bekymrade över Haninges utvecklig. Det går sämre för kommunen och företag och myndigheter flyttar härifrån. Då ställer vi det som en interpellation till ansvarigt kommunalråd Gilbert de Wendel (m) och frågor vilka åtgärder som kommer att vidtas.

 
Vill du veta mer eller har du någon fråga som du tycker att fullmäktige bör ta upp är det bara att kontakta någon av våra ledamöter. 

Sidan uppdaterades senast: 2008-06-10 15:52