Mer om mig

Vad kul att du vill veta mer om mig.

 

Sedan den 1 januari 2008 är jag oppositionsråd i Haninge. Jag är född

och uppväxt i Haninge. Mina första år bodde jag i Västerhaninge och

sedan i Vendelsö.  Mina första år gick jag i Parkskolan i Västerhaninge för att sedan gå i mellanstadiet och högstadiet i Vendelsömalmsskolan. Gymnasiet gick jag i Fredrika Bremerskolan på samhällsprogrammet.

 

Jag brinner för att skapa ett bättre Haninge. Min främsta drivkraft är

att bekämpa de orättvisor som jag möter i samhället. Dagligen träffar

jag människor som upplever orättvisor och som inte får möjlighet att

förverkliga sina drömmar. Det är inte bara människor jag kommer i

kontakt med genom mitt politiska engagemang utan också bland mina vänner

och släktingar.

 

En av mina bästa vänner kunde inte flytta hemifrån förrän han fyllt 30

år. Han fick ingen fast anställning och därmed inga lån från banken

vilket gjorde att han inte kunde köpa sig en bostad. Att få en

hyreslägenhet var omöjligt, åtminstone en lägenhet som han hade råd

att efterfråga som ensamstående kille utan fast jobb. Så för mig är det

självklart att kommunen ska bedriva en aktiv bostadspolitik. Vi ska ha

ett gemensamt allmännyttigt bostadsbolag som håller hyrorna nere och som

bygger nya hyreslägenheter. Haninge Bostäder ska ha som mål att bygga

minst 50 nya hyreslägenheter per år. 

 

Ett annat par bland mina vänner har nyligen köpt ett radhus i Vendelsö

och fått sitt första barn. Jag delar deras frustration och ilska när de

inte får plats för sin son på den närmsta förskolan utan tvingas

åka till en helt annan kommundel. För dem blir det stora bekymmer när

han ska hämtas och lämnas på förskolan och familjen bara har en bil.

Dessutom får han inte träffa sina kompisar som bor grannar utan de nya

kompisarna i förskolan bor någon annanstans. Därför engagerar jag mig

för att vi både ska bygga fler förskolor och minska barngrupperna.

Jag vill att alla barn i Haninge ska få möjligheten att gå i Sveriges bästa förskolor. 

 

Flera av mina vänner driver företag i Haninge och för dem är det

avgörande att kommunen har en positiv utveckling och gott rykte.

Deras verksamhet blir lidande när allt fler myndigheter och företag

lämnar Haninge. På sikt är denna utveckling mycket skadlig. Jag vill

att vi blir en mer offensiv kommun som investerar för framtiden. Jag har

tagit initiativ till att vi socialdemokrater ska arbeta fram en särskild

strategi- och handlingsplan för hur företagen i Haninge ska kunna

utvecklas och växa. Jag vill se fler insatser för att Haninge ska kunna

utvecklas till en regional kärna. Några konkreta investeringar som jag vill skapa är särskilda företagslotsar som hjälper företagen att växa och utvecklas samt utveckla Albyberg som en ny attraktiv företagspark. En växande kommun är en kommun som bättre bekämpar orättvisor. Haninge tjänar på rättvisa!

 

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-05 16:40