Program för dagen

Social ekonomi - inspirations- och informationskonferens
Lördagen den 12 april 2008 i Haninge Kommunhus

Program

09.00 – 09.30 Samling, registrering, kaffe

09.30 - 10.00 Välkommen!
  Inledning av ordförande i Haninge Arbetarkommun
  Moderator: Jörn Hammarstrand
  
Block I
10.00 – 11.30 Social ekonomi - vad är det?
  Några smakprov. Bosse Olsson, Nutek

  Vägar för det nya entreprenörskapet
  Raymond Svensson, Centerpartiet i Haninge

  Den sociala ekonomin ur ett kommunalt perspektiv
  Lars Bryntesson (s) oppositionsråd, Värmdö kommun

11.30 - 12.30 Lättare lunch, sång och musik
  
Block II
12.30 – 14.00 Socialt företagande och socioekonomiskt bokslut Eva Johansson,

   Nutek Hur stödjer SKL kommunerna i arbetet med den sociala ekonomin Birgitta Hällegårdh, Sveriges kommuner och Landsting (SKL)

   Lokala exempel på social ekonomi, Haninge, Tyresö, Nynäshamn

14.00 – 14.30 Kaffe o underhållning

Block III
14.30 – 16.30 Kan vi starta ett Coompanion, Södertörn Jan Forslund, Coompanion,

   Kooperativ utveckling Stockholms län Jörn Hammarstrand 

   Diskussion och frågor

  Sammanfattning och avslutning/Hur går vi vidare?
  Robert Noord (s), oppositionsråd i Haninge
  

Efter varje punkt finns det möjlighet att ställa frågor.

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-11 09:16