Kan du vänta med att anställa fler lärare?

Jag skriver till dig som förälder i Haninge. Själv heter jag Anders Lindberg, är 38 år, och bor i Vendelsö med min fru Åsa och våra två barn Erik och Elin.

Haninge är på många sätt en bra plats för barn att växa upp i. Vi har en fantastisk natur och många grönområden. Det finns badplatser i flera sjöar och vid havet och många fritidsmöjligheter.

 

Samtidigt finns det saker som inte fungerar som det ska. Jag skulle vilja ta upp två problem som jag tycker att vi gemensamt behöver göra något åt.

 

Det finns för få lärare i våra skolor. Under den nuvarande mandatperioden har lärartätheten gått ner. Haninge ligger nu bland de sämsta i Stockholmsregionen och rejält under riksgenomsnittet. Vi lovar tillsammans med Haninge skolallians, en sammanslutning av föräldraföreningar i Haninges grundskolor, att om vi får ditt förtroende i valet kommer vi att anställa fler lärare och öka lärartätheten till riksgenomsnittet. Vi vill utveckla skolan med tydligt fokus på kunskap och arbetsro och ta krafttag mot mobbning.

 

Idag får bara en tredjedel av alla plats på den förskola de valt. Vissa får plats i helt andra kommundelar än där de bor. Det skapar stress och försvårar vardagen för Haninges barnfamiljer. Det måste inte vara så. Med investeringar i nya förskolor och en bättre planering kan köerna i populära områden kortas och alla få plats nära där de bor. Om vi får ditt förtroende i valet kommer vi att införa en närhetsgaranti i förskolan.

 

Vi kan inte vänta med att anställa fler lärare och ge närhetsgaranti i förskolan. Rösta på Socialdemokraterna i valet 19 september om du inte heller kan vänta.

 

 

Anders Lindberg

Ordförande i Socialdemokraterna i Haninge

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-19 10:19