Budget 2017 för ett växande och välkomnande Haninge

Samarbetskoalitionens budget 2017 för ett växande och välkomnande Haninge där vi satsar på barn, bostäder, arbete och hållbarhet.  

  • Mer resurser till förskolan för att minska barngrupperna
  • Fler sommarjobb åt ungdomar genom stärkt samarbete med det lokala näringslivet
  • Nytt klimat- och miljöpolitiskt program och mobility management-strategi
  • Fler ungdomsbostäder och fortsatt högt bostadsbyggande
  • Snabbspårsutbildningar för fler Haningebor i arbete
  • Stärkt arbete för barns rättigheter och handlingsplan för att motverka barnfattigdom

 

(S, MP och C) skjuter till 230 extra miljoner till välfärden i Haninge

Att rädda Handens kulturpark, utöka antalet sommarjobb och skapa fler ungdomsbostäder, är några av huvudförslagen. 

Grund- och förskolenämnden får sin budget utökad med 82,5 miljoner kronor, äldrenämnden utökas med 43 miljoner kronor och socialnämnden med 40 miljoner. 

I budgeten finns bla att stötta kulturföreningarna i Handens kulturpark, utöka antalet sommarjobb, bygga fler ungdomsbostäder och stoppa privatiseringen av Åbyskolan. Kommunalskatten blir oförändrad. 

– Vi vill att Haninge ska bli en bättre kommun att växa upp i. Vi har nu beslutat om en handlingsplan för att motverka barnfattigdom, säkra skolvägar, investeringar i lekplatser, skolgårdar och parker och att vi satsar extra mycket på förskolan, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Fortsatt kraftigt bostadsbyggande

 Stadskärnans utveckling är i fokus och fungerar som ett lokomotiv för byggandet i hela Haninge.
Investeringsbudgeten uppgår till ca 10 miljarder tom 2025. 

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-13 09:42