Krav på kollektivavtal vid upphandling

Vi Socialdemokrater vill prioritera fler rättvisa jobb på alla plan. Därför vill vi införa krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar och ett EU som låter svenska avtal gälla alla i Sverige.


Under vintern och våren har vi Socialdemorkater kämpat för att införa krav på kollektivavtal vid upphandlingar i kommunen. Det gör vi för att vi anser att Haninge bör vara ledande i Sverige när det gäller att ta ett socialt ansvar vid upphandlingar. Vi vill gå i bräschen för ett nytt kommunalt upphandlingssystem som skrotar kontrollinstanser och gör upphandlingarna billigare.

Vi Socialdemokrater har en idé, vi vill skapa fler rättvisa arbeten. För det krävs arbete på alla nivåer, just därför är det så viktigt att gå och rösta i det kommande EU-valet. EU-regler kan skapa möjligheter för kommunen att ta ett större ansvar och för att skapa en arbetsmarknad där företag kan konkurrera på jämlika villkor över nationsgränserna i EU.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-13 14:21