Lokala program

 

 

 

Valprogram

Vi vill att Haninge ska vara en plats full av chanser och möjligheter. En plats där var och en kan växa och utvecklas. En plats där livsdrömmar kan skapas och förverkligas. Vår politik bygger på idén om att man når längst om man arbetar tillsammans, när var och en bidrar efter förmåga och får hjälp att växa och utvecklas efter behov.

Haninge är en fantastisk plats att leva och bo på för människor i alla åldrar. Här finns varierande bostadsmiljöer, skärgård och vildmark. Förnyelsen av skolpolitiken har kommit långt. Kommunens ekonomi är stark och ger möjlighet att gå vidare med förnyelsen inom andra områden utan att höja skatten.

För att läsa hela valprogrammet klicka här.

 

 

 

 

Näringslivspolitik

I Haninge finns människor som vill mer. Människor som bär på drömmar och visioner. Människor som är hungriga på nya idéer och nytt ledarskap. Människor som inte vill gå tillbaka, inte heller fortsätta gå bredvid utan som vill gå framåt. Människor som vill se tillväxt och framtidstro.

Potentialen finns i Haninge kommun. Här finns möjligheter att utveckla företag och tillfällen att skapa framtida varumärken. Här finns chanser att förverkliga drömmar och goda förutsättningar att etablera nya industrier. Politiken är en verktygslåda som bör användas för att skapa ett Haninge med tillväxt.

För att läsa hela näringslivspolitiska programmet klickahär.

 

 

 

 

Bostadspolitik

I Haninge kommun kan invånarna leva ett bra liv i staden, på landsbygden eller i skärgården. Kommunen kan erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer i de olika kommundelarna. Välskötta och attraktiva boendemiljöer finns för olika gruppers behov och förutsättningar.

En trygg och estetisk tilltalande offentlig miljö, arbetsplatser, bra förskolor och skolor gör att allt fler personer väljer Haninge som bostadsort. Här finns trevliga tätorter och en vacker och levande landsbygd samtidigt som redan tidigare väl fungerande kommunikationer blivit ännu bättre.

För att läsa hela bostadspolitiska programmet klicka här.

 

Social ekonomi

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar.

Verksamheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som drivkraft” ( ”Social ekonomi - en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt. -1999.) Denna citerade officiella definition av begreppet ”social ekonomi” börjar bli etablerad i Sverige.

För att läsa hela programmet om social ekonomi klicka här.

 

 

Mitt i livet 

Pension är uppskjuten lön – inte bidrag !
Vi socialdemokrater vill att skatter ska vara rättvisa. Vi säger nej till att pensionärer ska tvingas betala mer i skatt än andra löntagare.

Kan pensionärerna bo kvar ?
Vi socialdemokrater vill förbättra bostadstilläggen för att göra det möjligt för alla äldre att kunna bo kvar i sin bostad men också för att vid behov kunna flytta till ett annat och kanske för åldern bättre boende någonstans i Haninge.

Klicka här för att läsa mer.

 

 

 

 

 

 

 

Äldre och mitt i livet

Vad innebär det att vara mitt i livet, det finns mycket tid och energi kvar och vad ska man göra med den? Vad händer med det sociala nätverket, som till stor del skapas inom arbetslivet?

Det kanske är dags att damma av delpensionssystemet, som togs bort under krisåren. Det ger möjlighet att trappa ner i en annan takt och möjliggör också för arbetsgivare att på annat sätt behålla kompetens. Det är en fråga om att inte pensionera kunskap utan ta tillvara och växla över. Inte fråga om någon ny typ av anställningsform eller anställningsavtal.

För att läsa hela programmet om äldre och mitt i livet klicka här.

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-12-09 14:46