Våra gruppledare i kommunala nämnder

Kommunstyrelsen
Meeri Wasberg, Ordförande
meeri.wasberg@haninge.se

 

Stadsbyggnadsnämnden
Göran Svensson, Ordförande
goran.svensson@telia.com

 

Grund- och förskolenämnden
Maria Fägersten, Ordförande
maria.fagersten@haninge.se

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Anders Nordlund, Ordförande
anders.nordlund@haninge.se

 

Äldrenämnden
Annett Haaf, Ordförande
annett.haaf@haninge.se

 

Socialnämnden
Ann-Christine Erlandsson, 1:e vice ordförande
ann-christine.erlandsson@ifmetall.se

 

Kultur- och fritidsnämnden
Christer Erlandsson, 1:e vice ordförande
christer.erlandsson@haninge.se

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-28 14:56