Årsmöte 2014

Årsmöte för Socialdemokraterna i Hjo

Tisdagen den 25/2 hade Hjo Socialdemokrater årsmöte

på Rödingen i Hjo. Ett 30-tal medlemmar samlades.

Alla hälsades välkomna av Hjo AKs ordförande Jörgen Fransson,

en tyst minut hölls för de medlemmar som gått bort under 2013.

Efter detta tog årsmötesordförande Kent ”Svanis” Svanström

över klubban och mötessekreterare var Maj-Britt Axén.

Under kvällen gick man igenom 2013 års verksamhet somKjell Aldsten föredrog de ekonomiska förehavanden Hjo Arbetarekommon haft under 2013.

har varit fylld av medlemsmöten, utåtriktade aktiviteter vid 1 Maj,

Slöjdmässan, Världens barninsamling för att nämna några

aktiviteter under det gångna året.

Val i Hjo Arbetarkommun gjordes samt val till KF-listan inför valet 2014.

Verksamhetsplan och budget för 2014 klubbades.

Nu väntar mycket arbete under supervalåret 2014.  

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 16:16