Medlemsmöte

Socialdemokraterna i Hjo

Oppositions rådet Pierre Ryden hälsada alla välokkna

och berättade lite om vad som står för dörren i super valåret.

 

Marie Lindberg pratade lite om EU-Valet.

Hon lät alla diskuterade en massa anledningar till varför

man ska rösta i EU-Valet den 25 maj.

Det finns många anledningar att rösta den 25 maj.

1: Att värna om alla mäniskors lika värde och rättighet.

2: Slå vakt om den svenska modellen på arbetsmarknaden

    där arbetsmarknadens parter och inte lagar bestämmer vilkoren.

    Dvs. Alla som arbetar i Sverige ska gå under svenska avtal.

3: Matvaror som produceras innom EU har samma regelverk för sin produktion.

Lennart Nilsson berättade om framtagandet av valmanifestet.

 

Roger Crona. diskuterade kommande utåtriktade verksamhet i sommar.

 

Efter en trevlig diskutions kväll var alla eniga om att vi är tvungna att

mobilisera så måna S-Väljare vi kan nu inför den 25 maj.

 www.hjo.sap.se

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-20 16:16